ACTIVITĂȚI DE CONSULTANŢĂ

foto proiect asistat de Peacock

Enumerăm o parte din activitățile care pot face obiectul unui
Contract de Consultanță cu PEACOCK Hotels

 1. Definirea conceptului și structurarea etapelor dezvoltării proiectului, elaborare studii de (pre) fezabilitate, determinarea tuturor funcțiunilor înglobate, stabilirea suprafețelor și spațiilor și alocarea acestora, inventarul de dotări și servicii, s.a..
 2. Structurarea sistemului de administrare și operare, stabilirea organigramei, definirea procedurilor de lucru, organizarea operațională departamentală, s.a.,
 3. Alegerea și implementarea sistemelor de gestiune electronică, interfațarea cu softurile financiar – contabile, inserarea sistemelor de distribuție globală, s.a.,
 4. Selecționarea resurselor umane necesare desfășurării corecte a afacerii, fișe de post, politici de motivare, training,
 5. Definirea, implementarea și coordonarea strategiilor și politicilor tarifare și comerciale menite să optimizeze rezultatele pe care le poate obține proprietatea hotelieră ( bugete, prognoze, riscuri, rapoarte, analize ),
 6. Evaluarea, propunerea și implementarea documentelor fundamentale privind planul de afaceri, credite, investiții, politica de asigurări. Monitorizarea executării întocmai a hotarârilor și deciziilor asumate de proprietar,
 7. Crearea și propunerea de soluții privind identitatea de imagine a hotelului, programul de promovare și strategia de comunicare.
 8. Sesiuni de pregatire a managementului și sefilor de departamente, supravegherea activitații curente a echipei manageriale și evaluarea asumării și performanțelor, monitorizarea nivelului de realizare a obiectivelor, analiza atingerii criteriilor de performanță stabilite în bugetul de venituri și cheltuieli,
 9. Redactarea, prezentarea și implementarea contractelor comerciale ce vor fi utilizate, verificarea asumării rigorilor contractelor și modul de derulare a relațiilor comerciale specifice,
 10. Definirea și implementarea sistemului de raportare și verificare internă curentă, confruntarea datelor din contabilitate cu sursele din PMS, controlul folosirii eficiente a resurselor proprietății,
 11. Verificarea respectarii și aplicării întocmai de către management a legislației specifice și normelor care reglementează activitatea,
 12. Elaborarea unor rapoarte de analiză a performanțelor proprietății în raport cu bugetul estimat, resursele alocate, contextul de piață, factori de influență, etc.,

Pentru proprietăți hoteliere aflate în operare pot fi furnizate evaluări profesionale pe baza de programe tip „mistery guest”, analize-diagnostic privind organizarea și activitatea operațională, interpretarea performanțelor afacerii hoteliere, etc..

Raporturile contractuale se pot extinde și ulterior începerii activității operaționale a hotelului, PEACOCK Hotels furnizând și asistență, pe perioade convenite cu proprietarul, pentru monitorizarea acțiunilor și prestației managementului selectat. Însă, ca în cazul multor alte proiecte, PEACOCK Hotels poate prelua direct și integral managementul executiv și operațional al proprietății și afacerii hoteliere asistate. 

foto proiect asistat de Peacock

activitatile

foto proiect asistat de Peacock

Relațiile de colaborare cu beneficiarii nostri sunt atent și transparent definite, interesele proprietarilor fiind protejate, astfel încât toate aspectele privind competențele, serviciile, răspunderile, buna-credință, confidențialitatea, drepturile de proprietate intelectuală, sunt garantate prin contractul de consultanță sau de management încheiat cu PEACOCK Hotels.

Băncilor, fondurilor de investiții și altor organizații financiare PEACOCK Hotels le acordă consultanță privind evaluarea unor terte proiecte hoteliere (altele decât în care suntem implicați contractual), din perspectiva operatorului hotelier, vizând aplicații de creditare, sau oportunități de finanțare, sub diferite forme (credite, programe de finanțare, parteneriate investiționale).

Totodată, acordăm asistență băncilor în elaborarea soluțiilor de reducere a pierderilor generate de credite neperformante acordate pentru investiții hoteliere, prin evaluarea oportunităților privind exploatarea directă sau în parteneriate a activelor hoteliere deținute, cât și privind modul de valorificare optimă a acestora.