EXPERTIZA DOBANDITA

PEACOCK Hotels / Global Hotel Management înmagazinează peste 36 de ani de experiență în industria ospitalității, cu precădere privind inițierea, dezvoltarea și coordonarea multor afaceri din domeniul hotelier. PEACOCK Hotels s-a constituit în anul 2003 ca raspuns la solicitările multor interlocutori cărora le acordasem deja asistența necesară, într-un timp când în România încă nu se consuma consultanță.

PEACOCK Hotels, asigură consultanță specializată și asistență managerială în toate și oricare dintre etapele de dezvoltare a proiectelor de investiții hoteliere. Cunoștințele profesionale temeinice, completate de o vastă expertiză profesională, au fost deja dovedite în calitatea și eficiența proiectelor asistate înca din 2003.

Toți acești primi beneficiari ai sfaturilor și acțiunilor noastre, apreciind sincer rezultatele obținute, ne-au încurajat să ofertăm tuturor celor interesați din piața locală, expertiza noastră profesională, onestitatea și creativitatea, punând în valoare experiența căpătată în zeci de afaceri coordonate și tot atâția ani în slujba nevoilor unei piețe în creștere. Suntem aici pentru acei antreprenori care caută un colaborator onest care
să aducă soluții pentru o dezvoltare conceptual corectă, coerentă operațional și cost-eficientă a proiectelor pe care vor să le inițieze în domeniul hotelier.

foto proiect asistat de Peacock

expertiza

foto proiect asistat de Peacock

Scopul nostru este de a consilia investitorii, antreprenorii și operatorii independenți din domeniul hotelier prin acordarea de consultanță profesională și asistență managerială, pentru dezvoltarea corectă,
sustenabilă, eficientă și în standarde consacrate, a unor proiecte hoteliere noi, reconversia sau renovarea unor proprietăți existente, adăugând atribute creative, vizionare, unice. Preocuparea noastră prioritară este
totodată respectarea standardelor internaționale tehnice, de calitate, de amenajare, precum și a procedurilor operaționale consacrate, în raport cu nivelul de clasificare vizat de fiecare proiect.

Prin temeinica cunoaștere și implementarea corectă a acestor repere, PEACOCK Hotels are un rol determinant în succesul anticipat, controlabil și durabil al fiecărei afaceri hoteliere asistate, asumându-și viabilitatea conceptului propus, rentabilizând activitatea în termenele asumate, urmărind progresul și accelerând ritmul de amortizare a investiției.

Serviciile oferite de PEACOCK Hotels își găsesc utilitatea atât în proiecte de construcție nouă, de extindere sau de modernizare a proprietăților hoteliere sau altor structuri de cazare, urbane, balneare, rurale, de litoral sau montane. Importanța misiunii noastre este dată atât de necesitatea implementării corecte a standardelor și procedurilor operaționale, cât și de nevoia adaptării la diversitatea tipurilor de structuri de cazare, de particularitățile funcțiunilor pe care acestea le pot include și de modul specific al fiecărei proprietăți de relaționare cu piața.

foto proiect asistat de Peacock

foto proiect asistat de Peacock

Pe scurt, abilitățile noastre acoperă integral serviciile și demersurile necesare fiecărei etape a unei
investiții hoteliere: studii de piață și de fezabilitate, definirea conceptului noului hotel, al portofoliului
spațiilor necesare, stabilirea funcțiunilor și dotărilor, proiecția bugetară și asistență în fundamentarea propunerilor privind eventuale aplicații pentru credite bancare sau parteneriate investiționale; definirea fluxurilor de exploatare, identificarea furnizorilor și a ofertelor optime, stabilirea organigramei, selecția și pregătirea resurselor umane, implementarea procedurilor operaționale pe departamente, campania promoțională și lansarea proprietății pe piață, enumerând o parte dintre activitățile pe care PEACOCK Hotels  le poate asuma într-o relație contractuală de consultanță generală, de asistență punctuală sau de management.